• Musisz być zalogowany, aby tutaj pojawiły się powiadomienia
Zapisane
 • Musisz być zalogowany, aby tutaj pojawiły się powiadomienia
Zapisane

Polityka prywatności

§ 1

DEFINICJE

 1. Administrator – podmiot będący administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych uzyskanych poprzez Serwis;
 2. Serwis – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem kreatywny-wychowawca.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu, których operatorem jest Administrator;
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Serwisu;
 4. Dane osobowe – podczas korzystania z Serwisu, danymi osobowymi mogą być np. adres IP urządzenia Użytkownika, dane pozyskane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkownika, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie tożsamości konkretnego Użytkownika;
 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz politykę plików „cookies” w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis. 
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i polityki mające zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, które są cyklicznie poddawane kontroli pod względem ich skuteczności oraz zgodności przetwarzania z obowiązującymi przepisami. 

§ 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań (NIP: 777-323-26-50), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000470869, której kapitał zakładowy w wysokości 15.000 zł został wpłacony w całości.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, aby umożliwić mu korzystanie z Serwisu, dopasowanie wyświetlanej treści i reklamy do preferencji Użytkownika, prowadzić pomiary jakości i skuteczności prezentowanych treści oraz ich ulepszanie. Podstawą prawną przetwarzania jest zarówno zgoda Użytkownika, jak i prawnie uzasadniony interes Administratora. Przetwarzanie danych odbywa się poprzez pliki cookie i będzie realizowane do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ich niepodanie może powodować nieprawidłowości w działaniu Serwisu lub wiązać się z brakiem dostępu do pewnych funkcjonalności Serwisu.
 4. Dane osobowe Użytkownika zebrane poprzez Serwis mogą być przekazywane podmiotom trzecim, z których usług korzysta Serwis. Dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, np. pisząc na niniejszy adres mailowy: biuro@semantika.pl
 7. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

§ 4 

PLIKI „COOKIES”

 1. Serwis korzysta z plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 
 2. „Cookies” są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają: adres IP, adres URL żądania, nazwę domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersję systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Korzystanie z tych plików jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług na stronach Serwisu.
 3. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
      a) dopasowania wyświetlania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika;
      b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
      c) możliwości logowania i utrzymania logowania Użytkownika do Serwisu;
 4. W ramach strony internetowej stosowane są różne rodzaje plików „cookies”:
      a) „sesyjne” – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenie strony serwisu (poprzez wylogowanie, przejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki);
      b) „stałe” – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownik;
      c) „analityczne” – są to pliki umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika z zawartością Serwisu oraz jego lepszej organizacji lub zmiany układu. Pliki te gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 5. Użytkownik może samodzielnie w każdej chwili dokonać zmian ustawień przeglądarki, aby zablokować lub ograniczyć dostęp plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego. Szczegółowe opcje są dostępne w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki. Jednocześnie zmiana ustawień może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu lub dostęp do niektórych jego funkcji.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. W Serwisie mogą znajdować się linki do innych stron i/lub serwisów internetowych. Strony te mogą być niezależne od Administratora i mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki w Serwisie.

{{ title }}

Którymi tagami chciałabyś otagować dany materiał?

Do jakiego folderu chciałabyś dodać artykuł?

Tag/Folder został dodany!

Artykuł/Materiał został usunięty!

Za moment strona się odświeży

Artykuł/Materiał został zapisany!

Powiązania artykułu zostały usunięte lub artykuł nie został poprawnie nieprzypisany!

Żeby móc zapisać do ulubionych. Musisz być zalogowany!