• Musisz być zalogowany, aby tutaj pojawiły się powiadomienia
Zapisane
 • Musisz być zalogowany, aby tutaj pojawiły się powiadomienia
Zapisane

Regulamin konkursu

Get Creative z okazji 6 urodzin

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Grupa Wydawnicza SEMANTIKA Sp. z o.o., ul. Żuławska 10, 60-412 Poznań , NIP:7773232650.
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/czasopismo_getcreative/ (zwanej dalej “profil na Instagramie”)

§ 2
Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie w formie komentarza pod niniejszym postem.
 4. Konkurs trwa od 2 czerwca do 12 czerwca 2023.
 5. Zwycięzców wybiera Redakcja Get Creative. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 13.06.2023 za pośrednictwem profilu na Instagramie.
 6. Nagrody:
  • I miejsce
   • Książka anglojęzyczna „Peck, Peck, Peck” Lucy Cousins
   • Materiały do dziurkowania i szablon dzięcioła (do wykorzystania podczas zajęć z książeczką „Peck, Peck, Peck”)
  • II miejsce
   • Planner Get Crative Every Week
   • Książeczka „The Fox and the Stork”
  • III miejsce
   • Pocet book „Get Creative Every Week”
   • Koło today’s weather + koło four seasons
   • Karty do gry I have… Who has…?
   • 12 Flashcards weather
 7. O szczegółach dotyczących sposobu przekazania nagrody Organizator poinformuje w wiadomości prywatnej.
 8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na profilu na Instagramie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

§ 3
Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu na Instagramie.

{{ title }}

Którymi tagami chciałabyś otagować dany materiał?

Do jakiego folderu chciałabyś dodać artykuł?

Tag/Folder został dodany!

Artykuł/Materiał został usunięty!

Za moment strona się odświeży

Artykuł/Materiał został zapisany!

Powiązania artykułu zostały usunięte lub artykuł nie został poprawnie nieprzypisany!

Żeby móc zapisać do ulubionych. Musisz być zalogowany!